Страница обновлена 21.02.2023

Численность воспитанников за счёт ассигнований федерального/местного бюджета и численность по договорам за счёт юр/физ лиц

Муниципальное задание (2022 г.)

Отчет о выполнении муниципального задания (2021 г.)

https://dskamen-ryb.edu.yar.ru/svedeniya_ob_obrazovatelnoy_organizatsii/finansovo_hozyaystvennaya_deyatelnost/chislennost_vospitannikov_za_schet_assignovaniy_federalnogo_byudzheta_i_chislennost_po_dogovoram_za_schet_yurlits.html